Điều khoản sử dụng

Giới thiệu chung về điều khoản và điều kiện

Csports là trang mạng xã hội dành cho cộng đồng yêu thể thao trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam. Csports cung cấp tin tức tổng hợp (cập nhật kết quả trận đấu, sự kiện, các thông tin bên lề...) và dữ liệu thông tin thể thao chuyên sâu về các môn thể thao quốc tế và trong nước. 

Những điều khoản và điều kiện

Dưới đây là những điều khoản và điểu kiện sử dụng dịch vụ Csposts

1. TÍNH ỨNG DỤNG CỦA NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY

1.1. Quý khách có nhiệm vụ phải đọc, hiểu và chấp nhận với những điều khoản và điều kiện này. Việc đồng ý những điều khoản và điều kiện này đồng nghĩa với việc quý khách chấp nhận những điều luật, quy định và chính sách bảo mật được Csports thông qua. Nếu có bất kì sự không thống nhất giữa những điều khoản và điều kiện và bất kì tài liệu tham khảo nào thì những điều khoản và điều kiện này sẽ chiếm ưu thế mọi lúc

1.2. Csports có quyền duy nhất bổ sung vào bất cứ lúc nào, những điều khoản và điều kiện này, điều luật , quy định, và chính sách bảo mật sẽ thay đổi phù hợp theo từng thời điểm. Quý khách có nhiệm vụ kiểm tra những điều khoản và điều kiện này để biết sự bổ sung và chỉnh sửa để quản lý tiến trình sử dụng trang web. Những điều khoản và điều kiện này sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên trang web.

2. SỰ ĐẠI DIỆN CỦA QUÝ KHÁCH

2.1. Csports có quyền yêu cầu bằng chứng xác nhận tuổi tác như 1 điều kiện đề truy cập, đăng ký và tham gia trang mạng xã hội này và Csports có thể hủy bỏ tài khoản của quý khách.

2.2. Quý khách phải đảm bảo rằng quý khách sẽ không cố gắng tấn công, xâm nhập, làm thay đổi trái phép, hoặc đưa vào bất kỳ loại mã độc hại nào cho trang Web này. Như vậy, quý khách sẽ không, ngoài sự giới hạn, (a) đảo ngược hoặc dịch ngược (toàn bộ hoặc một phần) bất kỳ phần mềm có sẵn thông qua trang web, hoặc (b) sao chép, sửa đổi, tái sản xuất, truyền tải, thay đổi, sử dụng hoặc phân phối tất cả hoặc bất kỳ phần nào của trang Web hay bất cứ tài liệu, các dịch vụ trực tuyến hoặc cảnh sự kiện, hoặc các thông tin chứa trên nó, hoặc (c) tiết lộ thông tin tài khoản cho bất kỳ bên thứ ba nào; hoặc (d) trái với bất kỳ điều khoản đã nêu trong tài liệu này, hoặc (e) gian lận, lừa dối, báo tin tức sai hoặc lừa gạt CsSports trong bất kỳ cách nào thông qua việc sử dụng hoặc lạm dụng dịch vụ của Csports hay trang web này. Csports có nên nghi ngờ rằng quý khách đã không tuân thủ đúng các điều khoản của quy định này? Csports có quyền đó, ngoài ra có các biện pháp khác nhằm đóng băng hoặc đình chỉ tài khoản của quý khách tại Csports để thực hiện điều tra thêm. Nếu được xác nhận rằng quý khách không tuân thủ đúng các điều khoản của quy định này, điều này sẽ dẫn đến việc chấm dứt các dịch vụ đối với quý khách, đóng cửa và tịch thu tài khoản của quý khách bởi Csports đối với số điểm bất kỳ trong tài khoản của quý khách.

2.3. Quý khách sẽ thông báo với Csports, càng sớm càng tốt, đối với bất kỳ lỗi nào trong bất kỳ khoản nhận thưởng mà quý khách nhận được, hoặc các khoản thanh toán được trả, và bất kỳ sai sót trong thông tin tài khoản của quý khách được quản lý bởi Csports . Quý khách cần giải quyết với chúng tôi khi có những sai sót như vậy xảy ra. Và sẽ được xử lý bởi Csports theo quy định.

2.4. Quý khách đồng ý bồi thường đầy đủ, bảo vệ và đảm bảo cho Csports, và cán bộ, Giám đốc, nhân viên, chuyên gia tư vấn, cố vấn, đại lý và nhà cung cấp hoàn toàn vô hại, tùy theo những yêu cầu từ hoặc chống lại tất cả các khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, bồi thường thiệt hại, tổn thất, các chi phí, bao gồm cả pháp luật lệ phí (không phân biệt với quy định của pháp luật) phát sinh từ vi phạm của bất kỳ của các điều khoản và điều kiện hoặc các quy tắc và quy định hoặc bất kỳ trách nhiệm khác phát sinh từ việc quý khách sử dụng trang web hoặc sử dụng bởi bất kỳ người nào khác truy cập vào trang web bằng cách sử dụng thông tin chi tiết tài khoản của quý khách.

3. THÔNG TIN TÀI KHOẢN VÀ THÔNG TIN CÁ NHÂN

3.1. Để truy cập các dịch vụ dự đoán của Csports, trước tiên quý khách phải đăng ký trên trang web và mở một tài khoản.

3.2. Quý khách đồng ý cung cấp tất cả thông tin liên quan cá nhân cho Csports khi đăng ký và quý khách có trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin cá nhân của quý khách được cập nhật mới nhất cho đến ngày đăng ký trên trang web, đặc biệt là địa chỉ, số điện thoại.

3.3. Là một khách hàng đã đăng ký, quý khách sẽ trình bày với một tên đăng nhập và mật khẩu ("Tài khoản tiếp cận thông tin") mà quý khách chỉ sẽ sử dụng cá nhân. Trách nhiệm của quý khách là phải đảm bảo rằng các thông tin truy cập tài khoản được giữ bí mật mọi lúc và quý khách phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự lạm dụng và / hoặc tiết lộ trái phép thông tin truy cập tài khoản cho bất kỳ bên thứ ba nào khác

3.4. Nhằm duy trì một mức độ cao về an ninh để bảo vệ điểm của khách hàng, Csports có thể thực hiện kiểm tra an ninh ngẫu nhiên. Quý khách cam đoan rằng phải chấp nhận Csports vẫn có quyền yêu cầu thêm thông tin và / hoặc tài liệu từ quý khách để xác minh danh tính của quý khách có phải là chủ tài khoản hay không trong trường hợp kiểm tra bảo mật.

3.5. Quý khách nên kiểm tra số dư trong tài khoản của quý khách mỗi khi truy cập vào Website. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt trong số dư tài khoản của quý khách, trách nhiệm của quý khách cần thông báo ngay lập tức cho Csports biết trong thời gian sớm nhất về sự khác biệt trong số dư tài khoản của quý khách và cung cấp cho Csports những bằng chứng giao dịch từ đầu đến ngày cuối cùng mà quý khách xác nhận số dư tài khoản của quý khách. Nếu Csports không nhận được bất kỳ thông báo nào về bất kỳ sự khác biệt trong số dư tài khoản của quý khách trong một tháng cụ thể thời hạn ba mươi (30) ngày từ ngày cuối cùng của tháng nói trên,thì tức là quý khách đồng ý từ bỏ tất cả các khiếu nại cho bất kỳ sự khác biệt trong số dư tài khoản và chấp nhận tất cả các thông tin trong tài khoản của quý khách trong thời điểm cuối cùng của tháng nói trên.

4. ĐIỀU KHOẢN VỀ DỰ ĐOÁN

4.1. Csports sẽ chỉ chấp nhận dự đoán từ các khách hàng đã đăng ký tài khoản thông qua hệ thống Csports.

4.2. Khi quý khách đã thành công trong việc dự đoán trên trang Web, quý khách sẽ nhận được một thông báo điện tử dó là xác nhận chấp nhận và ghi lại dự đoán bởi Csports.

4.3. Dự đoán sẽ được coi là vô hiệu nếu nó không được truyền đầy đủ, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các trường hợp truyền dự đoán bị gián đoạn hoặc bị gián đoạn do vấn đề kỹ thuật

4.4. Quý khách sẽ không được phép hủy bỏ hoặc thay đổi dự đoán của quý khách một khi các cược này đã được dự đoán, chấp nhận và ghi lại bởi Csports và Csports không có nghĩa vụ hủy bỏ cược đã được chấp nhận và ghi lại phù hợp với các điều khoản và điều kiện. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc dự đoán lại, quý khách nên thông báo cho Csports trước khi quyết toán việc chấp nhận dự đoán như vậy hoặc trước khi xảy ra sự việc dự đoán. Csports sẽ điều tra tranh chấp phù hợp và giải quyết chúng một cách hợp lý tùy theo quyết định duy nhất và hợp lý của nó.

4.5. Nhằm bảo vệ sự quan tâm của quý khách về Csports tất cả phần nội dung dự đoán sẽ được ghi lại bởi Csports. Khi xảy ra tranh chấp mà không thể giải quyết được bằng cách quản lý của Csports, những dữ liệu có liên quan sẽ được sử dụng làm bằng chứng trong vụ tranh chấp .Quý khách đồng ý rằng các dữ liệu này sẽ là bằng chứng cuối cùng trong việc giải quyết tranh chấp là đúng sự thật và chính xác và giải quyết tranh chấp là biện pháp cuối cùng

4.6. Csports không chịu trách nhiệm cho mọi sự thất bại trong bất kỳ thiết bị viễn thông nhằm ngăn ngừa việc dự đoán chính xác, chấp nhận, ghi nhận dữ liệu hoặc thông báo của dự đoán.

4.7. Csports trong bất kỳ trường hợp nào,sẽ không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát được coi là hoặc bị cáo buộc có kết quả được gây ra bởi các trang web hoặc nội dung của nó, bao gồm nhưng không giới hạn, sự chậm trễ hoặc gián đoạn trong hoạt động hay truyền dẫn, đường dây thông tin liên lạc thất bại, bất kỳ người nào sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích của trang web hoặc nội dung , bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót trong nội dung liên quan

4.8. Dự đoán sẽ được chấp nhận đến thời hạn được quảng cáo cho đến khi dự đoán được chấp nhận cho bất kỳ sự kiện (loại hình) nào. Thời hạn được coi là được kết hợp bằng cách tham khảo vào các điều khoản và điều kiện này và quý khách đã đồng ý. Nếu dự đoán được vô tình chấp nhận sau thời hạn quy định, việc dự đoán sẽ được coi là vô hiệu và Csports có quyền từ chối những dự đoán tương tự như vậy

4.9. Tài khoản của quý khách phải có một số điểm dư vượt quá số điểm dự đoán để quý khách có thể dự đoán. Nếu không, dự đoán sẽ không được phép. Số điểm dự đoán tối đa mà quý khách có thể đặt trên bất kỳ thị trường hoặc sự kiện thay đổi tùy theo các loại hình đặt cược cụ thể, và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước theo quyết định duy nhất và tuyệt đối Csports.

5. HƯỚNG DẪN VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

5.1. Điểm thắng dự đoán sẽ được ghi nhận có hoặc không có phản hồi vào tài khoản của quý khách sau khi xác nhận kết quả cuối cùng từ các nguồn có liên quan, hợp lý (trong trường hợp của 1 sự kiện thể thao nào đó).

5.2. Csports sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi đánh máy,”…” có quyền theo quyết định riêng là làm mất hiệu lực bất kỳ dự đoán vào bất cứ lúc nào hoặc sửa chữa lỗi

5.3. Csports trong mọi trường hợp sẽ không chịu trách nhiệm về chủ sỡ hữu vốn,hợp đồng, sai lầm, sơ suất, hoặc bằng cách khác (hoặc bất kỳ điều luật nào) cho mọi thiệt hại dù trực tiếp, gián tiếp, hoặc các tính chất khác, không bao gồm việc được coi là hay bị cho là có kết quả hoặc được gây ra bởi trang Web. Hay nội dung, nhưng không bao gồm sự sai sót, không chính xác hoặc không rõ ràng trong trang web hoặc nội dung trục trặc, chậm trễ , gián đoạn trong hoạt động hay truyền thông tin liên lạc, dòng thất bại, bất cứ người nào, sử dụng hoặc lợi dụng các trang web hoặc nội dung của nó, bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót trong nội dung thiệt hại, tổn thất kinh doanh, mất lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh, mất thông tin kinh doanh, hoặc bất kỳ tổn thất bằng tiền hoặc do hậu quả khác hoặc thiệt hại (kể cả trường hợp bạn đã thông báo Csports khả năng mất mát, thiệt hại).

5.4. Csports sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi hành vi vi phạm các điều khoản và điều kiện gây ra bởi các trường hợp ngoài tầm kiểm soát hợp lý của nó.

6. LUẬT CHƠI

6.1. Ngoài các Điều khoản và Điều kiện, Luật Chơi được áp dụng cho khách hàng và ràng buộc đối với sự tham gia của quý khách trong các môn thể thao

6.2. Người gửi đồng ý bị ràng buộc bởi dự đoán thể thao Nội quy, hướng kết hợp vào các Điều khoản và Điều kiện này.

7. ÁP DỤNG LUẬT PHÁP VÀ THẨM QUYỀN

Việc xây dựng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam.